A II.világháború

A II. világháború (1939-1945) 1939 * 1939. szept. 1. a német csapatok betörtek Lengyelországba, az agresszió miatt szept. 3-án Anglia és Franciaország hadat üzentek Németországnak (de a harcok nem indulnak meg: "fur csa háború"), Lengyelország azonban eles.i1939. szept. szovjet csapatok a Curzon-vonalig hatolnak előre Lengyelországban. * 1939. nov.- 1940. márc. a szovjet-finn háború. 1940 * 1940. ápr. német csapatok megtámadták Dániát és Norvégiát. * 1940. máj. német csapatok lerohanják Hollandiát, Luxemburgot, Belgiumot. Angliában megbukik Chamberlain kormánya az új miniszterelnök Churchill. * 1940. máj. 28-jún.

4. a németek a tengerhez szorították az angol-francia csapatokat Dunkerque-nél. * 1940. jún. 5. németek döntő támadást indítanak Franciaország ellen (jún. 14. elesik Párizs). * 1940. jún. 10 olasz hadüzenet Angliának és Franciaországnak. * Norvégiában megalakul a németbarát Quisling-kormány. * 1940. jún. 18. De Gaulle Londonban megalakította a Francia Nemzeti Ellenállási Bizottságot. * 1940. jún. 24. Szovjetunió Romániától megszerzi Besszarábiát (Moldvai SZSZK) 2. bécsi döntés értelmében. * 1940. aug. Lettország, Litvánia, Észtország csatlakozik a Szovjetunióhoz. * USA-ban bevezetik az általános hadkötelezettséget. *

1940. szept. 7. megindul a német légierő bombázása Anglia ellen ("angliai csata"). * 1940. szept. 14. Romániában a Vasgárda államcsínyt hajtott végre, Antonescu diktatúrája. * 1940. szept. 27. háromhatalmi egyezmény (német-japán-olasz szövetség). * 1940. okt. 28. Olaszország megtámadta Görögországot. 1941 * 1941. márc. 1. Bulgária csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez. * 1941. márc. 30. német támadás indul az angolok ellen Észak-Afrikában. * Az olasz csapatok veresége Görögországban, német segítség az olaszoknak. * 1941. ápr. 5. Jugoszlávia kilép a tengelyhatalmak szövetségéből, ezért Németország megtámadja. *

1941. máj eleje a németek különbékét szeretnének kötni Angliával, de ez meghiúsul. * 1941. jún. eleje Anglia megszállja Szíriát, németek barátsági egyezményt kötöttek Törökországgal. * 1941. jún. 22. Németország hadüzenet nélkül megtámadja a Szovjetuniót (Barbarossa-terv), hadba lép a Szovjetunió ellen Olaszország és Románia is, majd * Finnország és jún. 27-én a "kassai provokáció" után Magyarország is. * 1941. júl. 12. szovjet-angol németellenes megállapodás. * 1941. aug. 11. Roosevelt és Churchill aláírta az Atlani Chartát. * 1941. őszén elesik: Kijev, Odessza, Harkov, Kurszk, Moszkvában kihirdették a hadiállapotot. * 1941. ősz angol csapatok megverik olasz erőket Líbiában. * 1941. dec. 6. megindul az első szovjet ellentámadás (villámháborús terv összeomlik). *

1941. dec. 7. japán hadüzenet nélkül megtámadja Pearl Harbour kikötőjében az amerikai csendes-óceáni hajóhadat, japán csapatok partra szállnak Thaiföldön és Malajziában, Burmában, Borneóban. * 1941. dec. 8. Anglia és USA hadat üzen Japánnak. * 1941. dec. 11. Németország és Olaszország hadat üzen az USA-nak. * 1941. dec. Rommel akciója Észak-Afrikában (1942. tavaszán, nyarán is sikeresen folytatódik). 1942 * 1942. jan. japán megszállja Szingapúrt. * 1942. ápr. Laval-kormány Franciaországban. * 1942. máj. angol-szovjet szövetségi és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt kötött. * Cseh ellenállási mozgalom merénylete Heydrich ellen. * 1942. jún. 4-7 amerikai győzelem a Midway-szigeteknél Japán felett, megállítják a terjeszkedést. * 1942. jún. újabb nagy offenzíva a Szovjetunió ellen. * 1942. jún. 11. amerikai-szovjet kölcsönös segítségnyújtási egyezményt írnak alá. * 1942. aug.- szept. sztálingrádi csata. * 1942. aug. 19. amerikai-angol csapatok szállnak partra Dieppe-nél, de a hídfőt a németek megsemmisítik. * 1942. okt. 23. El Alameinnél az angolok csapást mérnek Rommelre (dec.-re Észak-Afrika felszabadul). * 1942. nov. 7. angol és amerikai csapatok szállnak partra Casablancában, erre a németek egész Franciaországot, Korzikát, Tuniszt megszállják. * 1942. nov. 13. japán vereség a Salamon-szigeteknél. * 1942. nov. megkezdődik a szovjet ellentámadás Sztálingrád körzetében. 1943 * 1943. jan. megkezdődik a voronyezsi offenzíva (2. magyar hadsereg megsemmisülése). * 1943. jan. 14-26. Churchill és Roosevelt elhatározza a szicíliai partraszállást Casabalancában. * 1943. jan. Leningrád blokádjának áttörése, Paulus kapitulál Sztálingrádnál. * 1943. febr. Németországban totális mozgósítást rendelnek el. * 1943. ápr. Japánban is totális mozgósítást rendelnek el. * 1943. jún.-júl. angol-amerikai offenzíva a Távol-Keleten. * 1943. júl. 5. -aug. 23. kurszki csatában hatalmas német vereség (folytatódik a szovjet előre nyomulás a keleti fronton). * 1943. júl. 9-10. angol-amerikai csapatok partra szállása Szicíliában. * 1943. júl. vége Mussolini katonai segítséget kér Hitlertől (Palermo elesik, Fasiszta Nagytanács nem szavaz bizalmat Mussolininek, letartóztatják, Badoglio-kormány megalakulása, amely feloszlatja az olasz fasiszta pártot). * 1943. szept. 8. Olaszország kapitulációja, ám német csapatok szállják meg Észak- és Közép-Olaszországot és Rómát (Mussolini kiszabadítása). * 1943. ősz folytatódik a szovjet előre nyomulás a Dnyeperig, majd Kijev felszabadítása. * 1943. okt. 13. Olaszország hadat üzent Németországnak. * 1943. okt. 19-30. moszkvai értekezlet (szovjet-angol-amerikai külügyminiszter). * 1943. nov. 18-dec. 1. teheráni értekezlet. * 1943. nov. 29. ideiglenes nemzeti kormány alakul Jugoszláviában. 1944 * 1944. elején folytatódik a szovjet előre nyomulás (balti front, ukrán front, román határ elérése, Krím-félsziget felszabadítása), amerikai csapatok partra szállása a Marshall-szigeteken, Burma felszabadítása. * 1944. jún. Róma felszabadul. * 1944. jún. 5-6. angol-amerikai-kanadai partra szállás Észak-Franciaországban, német rakétatámadás Anglia ellen. * 1944. júl. szovjet csapatok benyomulnak Lengyelországba, balti térség és Ny-Ukrajna felszabadítása. * Angol-amerikai előrenyomulás Franciaországban. * Amerikai partraszállás a Guam-szigeteken. * 1944. júl. 20. sikertelen merénylet Hitler ellen. * 1944. aug. 1. varsói felkelés. * 1944. aug. szövetséges előre nyomulás Franciaországban és Olaszországban, Párizs felszabadítása, Románia felszabadítása (román hadüzenet Németországnak). * 1944. aug. 21-26. Dumbarton Oaksban konferencián kidolgozzák az Egyesült Nemzetek Tervét. * 1944. szept. Bulgária felszabadítása, megkezdődik Magyarország felszabadítása. *

1944. okt. angol csapatok szállnak partra Görögországban, szovjet-jugoszláv csapatok felszabadítják Belgrádot. * 1944. okt. a szovjet csapatok elérik Kelet-Poroszországot, Belgium, Albánia felszabadul. * 1944. dec. utolsó nagy német ellentámadás az Ardennekben. 1945 * 1945. jan. megindul a szovjet támadás az Odera mentén. * 1945. febr. 4-15. jaltai konferencia. * 1945. febr.-márc. török és finn hadüzenet Németországnak, Manila felszabadítása, Tito-kormány megalakítása, Alsó-Rajnánál vannak a szövetséges csapatok. * 1945. ápr. tovább folyik Németország felszabadítása. * Roosevelt halála, új elnök Truman. * Szovjet-jugoszláv kölcsönös segítségnyújtási egyezmény. * 1945. ápr. 24. Himmler különbéke javaslata USA-nak, Angliának de kudarcba fullad. * 1945. máj. 2. Berlin eleste, Hitler öngyilkossága, Csehszlovákia felszabadítása. * 1945. máj. 8. Németország feltétel nélküli kapitulációja. * 1945. máj. 9. Prága felszabadítása, Európában véget ér a 2. világháború. * 1945. máj. 26. San Franciscoban elfogadták az ENSZ alapokmányát. * 1945. júl. Fülöp-szigetek felszabadítása. * 1945. júl. 17-aug. 2. potsdami értekezlet. * 1945. aug. 6. atombomba ledobása Hirosimára. * 1945. aug. 8. szovjet hadüzenet Japánnak. * 1945. aug. 9. atombomba Nagaszakira, Japán összeomlott. * 1945. szept. 2. Japán feltétel nélküli kapitulációja.